Πολιτική ακύρωσης

Πολιτική ακύρωσης

• Στην περίπτωση ακύρωσης κράτησης άνω των 15 ατόμων έως και 7 ημέρες πριν την εκδήλωση, η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν η ακύρωση επέλθει σε διάστημα λιγότερο των 7 ημερών, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

• Στην περίπτωση ακύρωσης κράτησης έως 15 ατόμων έως και 48 ώρες πριν , η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο στον πελάτη μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό . Αν η ακύρωση επέλθει σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Cancelation Policy

• In case of cancellation of a reservation for more than 15 people, up to 7 days before the event, the deposit is refunded in full by bank transfer. If cancelation occurs in less than 7 days, the prepayment is not refundable.

• In case of cancellation of a reservation for less than 15 people, up to 48 hours before dinner, the deposit is refunded to the customer in full by bank transfer. If cancelation occurs in less than 48 hours, the deposit will not be refunded.